Tuyến xe bus Bến Tre số 04: Bến xe Bến Tre – Bến Bắc Cầu Ván

Tuyến xe buýt Bến Tre số 04: Bến xe Bến Tre – Bến Bắc Cầu Ván

Khoảng cách: 60 km

Thời gian hoạt động: 05h00 – 16h00

Số chuyến: 82 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 75 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 20 – 25 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Bến-tre – Quốc-lộ 60 – Đường tránh Quốc-lộ 60 – Cầu Hàm-luông – Tỉnh-lộ 882 – Quốc-lộ 60 – Quốc-lộ 57 – Thị-trấn Thạnh-phú – Bến bắc Cầu-ván.

Lộ trình chiều về

Bến bắc Cầu-ván – Thị-trấn Thạnh-phú – Quốc-lộ 57 – Quốc-lộ 60 – Tỉnh-lộ 882 – Cầu Hàm-luông – Đường tránh Quốc-lộ 60 – Quốc-lộ 60 – Bến xe Bến-tre.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của