Tuyến xe bus Biên Hòa Đồng Nai số 24: Phà Cát Lái – Thị Trấn Long Thành

Tuyến xe buýt Biên Hòa số 24: Phà Cát Lái – Thị Trấn Long Thành

Đơn vị vận chuyển: 

     + Chi nhánh HTX vận tải số 11

     + Điện thoại: 0946 878 832

Khoảng cách: 42 km

Thời gian hoạt động: 06h00 – 17h00

Giá vé: 11000 (đến 1/2 tuyến); 15000 (đến 3/4 tuyến); 17000 (trên 3/4 tuyến)

Số chuyến: 38 chuyến/ngày

Giãn cách chuyến: 25 – 30 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến Phà Cát-lái – Xã Đại-phước – Xã Phú-đông – Xã Phú-thạnh – Xã Phú-hội – Xã Phước-thiền – Khu Cầu-xéo – Quốc-lộ 51A – Quốc-lộ 51B – Thị-trấn Long-thành – Bến Long-thành.

Lộ trình chiều về

Bến Long-thành – Thị-trấn Long-thành – Quốc-lộ 51B – Quốc-lộ 51A – Khu Cầu-xéo – Xã Phước-thiền – Xã Phú-hội – Xã Phú-thạnh – Xã Phú-đông – Xã Đại-phước – Bến Phà Cát-lái.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của