Tuyến xe bus Biên Hòa số 12: Khu Du Lịch thác Giang Điền – Sài gòn

Tuyến xe buýt Biên Hòa số 12: Khu Du Lịch thác Giang Điền – Sài gòn

Đơn vị vận chuyển: 

     + Công ty CP vận tải Sonadezi

     + Điện thoại: 0613 837 097 hoặc 0986 157 15

Khoảng cách: 52 km

Thời gian hoạt động: Saigon (05:00 – 18:00); Giang-điền (04:20 – 17:20)

Giá vé: 1/2 tuyến: 10.000 đồng. Suốt tuyến: 20.000 đồng

Số chuyến: 60 chuyến/ngày

Giãn cách chuyến: 15 – 20 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Thác Giang-điền – Quốc-lộ 1A – Quốc-lộ 52 – Xa-lộ Saigon Biên-hoà – Cầu Rạch-chiếc – Xa-lộ Saigon Biên-hoà – Cầu Saigon – Điện-biên-Phủ – Công-trường Hàng-xanh – Xô-viết Nghệ-tĩnh – Cầu Thị-nghè – Nguyễn-thị-minh-Khai – Đinh-tiên-Hoàng – Hàm-nghi – trạm Bến-thành – Phạm-ngũ-Lão – Bến xe Công-viên 23/09.

Lộ trình chiều về

Bến xe Công-viên 23/09 – Lê-lai – Công-trường Quách-thị-Trang – Phạm-ngũ-Lão – Yersin – Trần-hưng-Đạo – trạm Bến-thành – Hàm-nghi – Hồ-tùng-Mậu – Đường nhánh S2 – Tôn-đức-Thắng – Đinh-tiên-Hoàng – Nguyễn-thị-minh-Khai – Cầu Thị-nghè – Xô-viết Nghệ-tĩnh – Công-trường Hàng-xanh – Điện-biên-Phủ – Cầu Saigon – Xa-lộ Saigon Biên-hoà – Cầu Rạch-chiếc – Xa-lộ Saigon Biên-hoà – Quốc-lộ 52 – Quốc-lộ 1A – Bến xe Thác Giang-điền.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của