Tuyến xe bus Bình Định số 11: TP Quy Nhơn – Thị Trấn Chí Thạnh

Tuyến xe buýt Bình Định số 11: TP Quy Nhơn – Thị Trấn Chí Thạnh

Khoảng cách: 64,2 km

Thời gian hoạt động: Quy-nhơn (05h30 – 17h15); Chí-thạnh (05h30 – 17h30)

Giá vé: Giá vé suốt tuyến các tuyến: 26.000 đồng/người/lượt

Số chuyến: 24 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 110 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 45 – 105 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Ngã tư Trần-thị-Kỷ, Lê-duẩn – Trần-thị-Kỷ – Nguyễn-tất-Thành – Siêu-thị Quy-nhơn – An-dương-Vương – Đại-học Quy-nhơn – Nhà thương Quân-y 13 – Tây-sơn – Bến xe Quy-nhơn – Metro Quy-nhơn – Quốc-lộ 1D – Bãi-bàu – Bãi-dại – Bãi-xép – Cầu Bình-phú – Xuân-hải – Xuân-cảnh – Sông-cầu – Thị-xã Sông-cầu – Thị-trấn Chí-thạnh.

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Chí-thạnh – Thị-xã Sông-cầu – Sông-cầu – Xuân-cảnh – Xuân-hải – Cầu Bình-phú – Bãi-xép – Bãi-dại – Bài-bàu – Quốc-lộ 1D – Metro Quy-nhơn – Bến xe Quy-nhơn – Tây-sơn – Nhà thương Quân-y 13 – Đại-học Quy-nhơn – An-dương-Vương – Siêu-thị Quy-nhơn – Nguyễn-tất-Thành – Trần-thị-Kỷ – Ngã tư Trần-thị-Kỷ, Lê-duẩn.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của