Tuyến xe bus Bình Dương số 11: Mỹ Phước – Cây Trường

Tuyến xe buýt Bình Dương số 11: Mỹ Phước – Cây Trường

 

Khoảng cách: 50,7 km

Thời gian hoạt động: 05h40 – 19h35

 

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

 Bến Mỹ-phước – Thị-trấn Mỹ-phước – Lai-hưng – Lai-uyên – Ngã ba Trừ-văn-Thố – Bến Cây-trường.

Lộ trình chiều về

Bến Cây-trường – Ngã ba Trừ-văn-Thố – Lai-uyên – Lai-hưng – Thị-trấn Mỹ-phước – Bến Mỹ-phước

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của