Tuyên xe bus Bình Dương số 52: Becamex Tower – Thương Xá Hikari

Tuyến xe buýt Bình Dương số 52: Becamex Tower – Thương Xá Hikari

Khoảng cách: 20,1 km

Thời gian hoạt động: Becamex (17h00 – 20h00); Thành-pố mới (18h10 – 21h00)

Số chuyến:14 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 54 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 25 – 30 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Becamex Tower – Đại-lộ Bình-dương – Ba-mươi tháng Tư – Cách-mạng Tháng Tám – Nguyễn-văn-Cừ – Phạm-ngọc-Thạch – Hùng-vương – Lê-lợi – Đồng-khởi – Lý-thái-Tổ – Thương-xá Hikari.

Lộ trình chiều về

Thương-xá Hikari – Lý-thái-Tổ – Đồng-khởi – Lê-lợi – Hùng-vương – Phạm-ngọc-Thạch – Nguyễn-văn-Cừ – Cách-mạng Tháng Tám – Ba-mươi tháng Tư – Đại-lộ Bình-dương – Becamex Tower.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của