Tuyến xe bus Bình Dương số 53: Becamex – Trường Ngô Thời Nhiệm

Tuyến xe buýt Bình Dương số 53: Becamex – Trường Ngô Thời Nhiệm

Lộ trình chiều đi

Tòa nhà Becamex – Đại-lộ Bình-dương – Ba-mươi tháng Tư – Cách-mạng Tháng Tám – Nguyễn-văn-Cừ – Phạm-ngọc-Thạch – Hùng-vương – Lê-lợi – Đồng-khởi – Lý-thái-Tổ – Trường Ngô-thời-Nhiệm.

Lộ trình chiều về

Trường Ngô-thời-Nhiệm – Lý-thái-Tổ – Lê-lợi – Hùng-vương – Phạm-ngọc-Thạch – Nguyễn-văn-Cừ – Cách-mạng Tháng Tám – Ba-mươi tháng Tư – Đại-lộ Bình-dương – Tòa nhà Becamex.

 

 

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của