Tuyến xe bus Bình Dương số 68: Thương xá Hikari – Khu công nghiệp VSIP 2

Tuyến xe buýt Bình Dương số 68: Thương xá Hikari – Khu công nghiệp VSIP 2

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thương-xá Hikari – Lý-thái-Tổ – Trường KinderWorld – Lê-lợi – Dân-chủ – Thống-nhứt – Khu công-nghiệp VSIP 2

Lộ trình chiều về

Khu công-nghiệp VSIP 2 – Thống-nhứt – Dân-chủ – Lê-lợi – Trường KinderWorld – Lý-thái-Tổ – Thương-xá Hikari.

Bản đồ đường đi

Cập nhật lúc Báo lỗi 1 K

Có thể bạn quan tâm