Tuyến xe bus Bình Phước số 68b: Thương xá An Lộc – Ngã Ba Lộc Ninh

Tuyến xe buýt Bình Phước số 68b: Thương xá An Lộc – Ngã Ba Lộc Ninh

Khoảng cách: 44 km

Thời gian hoạt động: 05:00 – 17:30

Thời gian chuyến: 100 phút

Giãn cách chuyến: 15 – 60 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thương-xá An-lộc – Quốc-lộ 13 – Ngã ba Liên-ngành Lộc-ninh.

Lộ trình chiều về

Ngã ba Liên-ngành Lộc-ninh – Quốc-lộ 13 – Thương-xá An-lộc

 

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của