Tuyến xe bus Long An số 01: Nhà thương Đa Khoa Long An – Bình Hiệp

Tuyến xe buýt Long An số 01: Nhà thương Đa Khoa Long An – Bình Hiệp

Khoảng cách: 86 km

Thời gian hoạt động: Long-an (04h25 – 16h40); Bình-hiệp (04h05 – 16h00)

 

Giãn cách chuyến: 25 – 30 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến Nhà thương Đa-khoa – Nguyễn-thông – Châu-thị-Kim – Hùng-vương – Nguyễn-an-Ninh – Hai bà Trưng – Cách-mạng Tháng Tám – Nguyễn-trung-Trực – Trương-định – Võ-văn-Tần – Trà-bình-Quý – Hùng-vương – Quốc-lộ 62 – Quốc-lộ N2 – Thị-trấn Thạnh-hoá – Tỉnh-lộ 836 – Quốc-lộ 62 – Bến Bình-hiệp

Lộ trình chiều về

Bến Bình-hiệp – Quốc-lộ 62 – Tỉnh-lộ 836 – Thị-trấn Thạnh-hoá – Quốc-lộ N2 – Quốc-lộ 62 – Hùng-vương – Trà-bình-Quý – Võ-văn-Tần – Trương-định – Nguyễn-trung-Trực – Cách-mạng Tháng Tám – Hai bà Trưng – Nguyễn-an-Ninh – Hùng-vương – Châu-thị-Kim – Nguyễn-thông – Bến Nhà thương Đa-khoa.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của