Tuyên xe bus Sóc Trăng số 06: Bến xe Trà Men – Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

Tuyến xe buýt Sóc Trăng số 06: Bến xe Trà Men – Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

Thời gian hoạt động: Trà-men (05h00 – 17h00); Mỹ-tú (06h10 – 17h50)

Số chuyến: 30 chuyến/ngày

Giãn cách chuyến: 40 – 60 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Trà-men – Hùng-vương – Nguyễn-chí-Thanh – Tôn-đức-Thắng – Lê-lợi – Xô-viết Nghệ Tĩnh – Nguyễn-huệ – Trần-hưng-Đạo – Phú-lợi – Quốc-lộ 1A – Nam-kỳ Khởi-nghĩa – xã An-ninh – Tỉnh-lộ 939 – xã Mỹ-hương – Thị-trấn Huỳnh-hữu-Nghĩa.

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Huỳnh-hữu-Nghĩa – Tỉnh-lộ 939 – xã Mỹ-hương – Tỉnh-lộ 938 – xã An-ninh – Nam-kỳ Khởi-nghĩa – Quốc-lộ 1A – Phú-lợi – Trần-hưng-Đạo – Hai bà Trưng – Tôn-đức-Thắng – Nguyễn-chí-Thanh – Hùng-vương – Quốc-lộ 1A – Bến xe Trà-men.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của