Tuyến xe bus Tây Ninh số 08: Bến xe Tây Ninh – Kà-Tum

Tuyến xe buýt Tây Ninh số 08: Bến xe Tây Ninh – Kà-Tum

Khoảng cách: 60 km

Thời gian hoạt động: 05h00 – 17h45

Giá vé: 8000 (dưới 1/3 tuyến); 11000 (dưới 2/3 tuyến); 14000 (trên 2/3 tuyến); 17000 (toàn tuyến)

Số chuyến: 76 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 140 phút

Giãn cách chuyến: 20 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe khách Tây-ninh – Trưng-nữ-Vương – Ba mươi tháng Tư – Mít-một – Lạc-long-Quân – Phạm-văn-Đồng – Phạm-hùng – Nguyễn-du – Huỳnh-văn-Mừng – Hùng-vương – Châu-văn-Liêm – Lý-thường-Kiệt – Cách-mạng Tháng Tám – Ba mươi tháng Tư – Tỉnh-lộ 785 – Bến Kà-tum.

Lộ trình chiều về

Bến Kà-tum – Tỉnh-lộ 785 – Ba mươi tháng Tư – Cách-mạng Tháng Tám – Lý-thường-Kiệt – Châu-văn-Liêm – Hùng-vương – Huỳnh-văn-Mừng – Nguyễn-du – Phạm-hùng – Phạm-văn-Đồng – Lạc-long-Quân – Mít-một – Ba mươi tháng Tư – Trưng-nữ-Vương – Bến xe khách Tây-ninh

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của