Tuyến xe buýt An Giang số 05: Bắc Châu Giang – Bắc Tân An

Tuyến xe buýt An Giang số 05: Bắc Châu Giang – Bắc Tân An

Khoảng cách: 20 km

Thời gian hoạt động: 05h15 – 17h40

Số chuyến: 102 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 60 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 15 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến bắc Châu-giang – Thị-xã Tân-châu – Bến bắc Tân-an.

Lộ trình chiều về

Bến bắc Tân-an – Thị-xã Tân-châu – Bến bắc Châu-giang

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của