Tuyến xe buýt Bình Định số 03: TP Quy Nhơn – Tuy Phước – Trường Lâm Nghiệp

Tuyến xe buýt Bình Định số 03: TP Quy Nhơn – Tuy Phước – Trường Lâm Nghiệp

Khoảng cách: 37,9 km

Thời gian hoạt động: Quy-nhơn (05h25 – 17h30); Bùi-thị-Xuân (05h25 – 18h00

Giá vé: 

+ Giá vé suốt tuyến các tuyến T3: 8.000 đồng/người/lượt

+ Giá vé tháng tuyến T3: 215.000 đồng/tháng

Số chuyến: 40 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 65 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 30 – 80 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Ngã tư Phan-bội-Châu, Lê-thánh-Tôn – Nguyễn-huệ – Nhà thương Đa-khoa Tỉnh – Nguyễn-tất-Thành – Siêu-thị Quy-nhơn – Trung-tâm thương-mại Quy-nhơn – Lý-thường-Kiệt – Công-viên Quang-trung – Phan-đình-Phùng – Đống-đa – Ngã ba Đống-đa – Trần-hưng-Đạo – Tháp-đôi – Ngã ba Ông-thọ – Quốc-lộ 19 – Đại-học Quang-trung (mới) – Tuy-phước – Ngã tư Tuy-phước – Chợ Bồ-đề cũ – Tỉnh-lộ 640 – Ngã ba Cầu Ông-đô – Quốc-lộ 1A – Diêu-trì – Ga Diêu-trì – Ngã ba Diêu-trì – Ngã ba Phú-tài – Ngã ba Hầm-dầu – Dốc Ông-phật – Trường Lâm-nghiệp – Bến Bùi-thị-Xuân.

Lộ trình chiều về

 Bến Bùi-thị-Xuân – Trường Lâm-nghiệp – Dốc Ông-phật – Ngã ba Hầm-dầu – Ngã ba Phú-tài – Ngã ba Diêu-trì – Ga Diêu-trì – Diêu-trì – Quốc-lộ 1A – Ngã ba Cầu Ông-đô – Tỉnh-lộ 640 – Chợ Bồ-đề cũ – Ngã tư Tuy-phước – Tuy-phước – Đại-học Quang-trung (mới) – Quốc-lộ 19 – Ngã ba Ông-thọ – Tháp-đôi – Trần-hưng-Đao – Ngã ba Đống-đa – Đống-đa – Phan-đình-Phùng – Công-viên Quang-trung – Lý-thường-Kiệt – Trung-tâm thương-mại Quy-nhơn – Siêu-thị Quy-nhơn – Nguyễn-tất-Thành – Nhà thương Đa-khoa Tỉnh – Nguyễn-huệ – Ngã tư Phan-bội-Châu, Lê-thánh-Tôn.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của