Tuyến xe buýt Bình Định số 16: Cảng Thị Nại – Xã Nhơn Hải

Tuyến xe buýt Bình Định số 16: Cảng Thị Nại – Xã Nhơn Hải

Khoảng cách: 21,7 km

Thời gian hoạt động: 07:00 – 17:45 (Thị-nại), 05:30 – 16:40 (Nhơn-hải)

Số chuyến: 12 chuyến/ngày.

Thời gian chuyến: 45 phút/chuyến.

Giãn cách chuyến: 100 – 150 phút.

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Cảng Thị-nại – Trần-Hưng-Đạo – Trần-Cao-Vân – Nguyễn-Huệ – Nguyễn-tất-Thành – Ngã năm Đống-đa – Cầu Thị-nại – Đường trục khu kinh-tế Nhơn-hội – Ủy-ban xã Nhơn-hải.

Lộ trình chiều về

 Ủy-ban xã Nhơn-hải – Đường trục khu kinh-tế Nhơn-hội – Cầu Thị-nại – Ngã năm Đống-đa – Nguyễn-tất-Thành – Nguyễn-Huệ – Trần-Cao-Vân – Trần-Hưng-Đạo – Cảng Thị-nại.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của