Tuyến xe buýt Đà Lạt số 02: Bến xe Đà Lạt – Bến xe D'Ran

Tuyến xe buýt Đà Lạt số 02: Bến xe Đà Lạt – Bến xe D’Ran

Đơn vị vận chuyển:

+ Công ty TNHH Phương Trang Đà Lạt

+ Điện Thoại: 063.3585858

Khoảng cách: 59 km

Thời gian hoạt động: 05h15 – 19h10

Số chuyến: 74 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 118 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 30 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe buýt đường Mai-anh-Đào – Phù-đổng Thiên-vương – Đinh-tiên-Hoàng – Nguyễn-thái-Học – Lê-đại-Hành – Khu Hoà-bình – Ba tháng Hai – Trần-phú – Ba tháng Tư – Quốc-lộ 20 – Quốc-lộ 27 – Bến xe D’ran.

Lộ trình chiều về

Bến xe D’ran – Quốc-lộ 27 – Quốc-lộ 20 – Ba tháng Tư – Trần-phú – Ba tháng Hai – Khu Hoà-bình – Lê-đại-Hành – Nguyễn-thái-Học – Đinh-tiên-Hoàng – Phù-đổng Thiên-vương – Bến xe buýt đường Mai-anh-Đào.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của