Tuyến xe buýt Đà Lạt số 04: Bến xe Đà Lạt – Bến xe Hà Giang

Tuyến xe buýt Đà Lạt số 04: Bến xe Đà Lạt – Bến xe Hà Giang

Đơn vị vận chuyển:

+ Công ty TNHH Phương Trang Đà Lạt

+ Điện Thoại: 063.3585858

Khoảng cách: 120 km

Thời gian hoạt động: 04h30 – 18h00

Số chuyến: 56 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 205 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 30 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe buýt đường Mai-anh-Đào – Phù-đổng Thiên-vương – Đinh-tiên-Hoàng – Nguyễn-thái-Học – Lê-đại-Hành – Khu Hoà-bình – Ba tháng Hai – Trần-phú – Ba tháng Tư – Quốc-lộ 20 – Thống-nhứt – Ngã ba Phú-hội – Quốc-lộ 20 – Lê-hồng-Phong – Nguyễn-công-Trứ – 28 tháng Ba – Trần-phú – Bến xe Hà-giang.

Lộ trình chiều về

Bến xe Hà-giang – Trần-phú – 28 tháng Ba – Nguyễn-công-Trứ – Lê-hồng-Phong – Quốc-lộ 20 – Ngã ba Phú-hội – Thống-nhứt – Quốc-lộ 20 – Ba tháng Tư – Trần-phú – Ba tháng Hai – Khu Hoà-bình – Lê-đại-Hành – Nguyễn-thái-Học – Đinh-tiên-Hoàng – Phù-đổng Thiên-vương – Bến xe buýt đường Mai-anh-Đào.

 

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của