Tuyến xe buýt Đà Lạt số 10: Bến xe Đà Lat – Phi-Liêng

Tuyến xe buýt Đà Lạt số 10: Bến xe Đà Lat – Phi-Liêng

Khoảng cách: 83 km

Thời gian hoạt động: 05h10 – 17h20

Số chuyến: 48 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 170 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 30-35 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe buýt đường Mai-anh-Đào – Phù-đổng Thiên-vương – Đinh-tiên-Hoàng – Nguyễn-thái-Học – Lê-đại-Hành – Khu Hoà-bình – Ba tháng Hai – Hoàng-văn-Thụ – Tỉnh-lộ 725 – Tà-nung – Nam-ban – Quốc-lộ 27 – Đinh-văn – Thôn Trung-tâm.

Lộ trình chiều về

Thôn Trung-tâm – Đinh-văn – Quốc-lộ 27 – Tà-nung – Tỉnh-lộ 725 – Hoàng-văn-Thụ – Ba tháng Hai – Khu Hoà-bình – Lê-đại-Hành – Nguyễn-thái-Học – Đinh-tiên-Hoàng – Phù-đổng Thiên-vương – Bến xe buýt đường Mai-anh-Đào.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của