Tuyến xe buýt Đà Nẵng số 07: Xuân Diệu – Metro – Pham Hùng

Tuyến xe buýt Đà Nẵng 07: Xuân Diệu – Metro – Phạm Hùng

 

Khoảng cách: 13.9 km

Loại xe: 40 Chỗ

Thời gian hoạt động: 05:00 – 21:00

Thời gian chuyến: 30 phút

Giãn cách chuyến: 10 – 20 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bãi đậu xe đường Xuân-diệu – Ba tháng Hai – Đống-đa – Lê-lợi – Lý-tự-Trọng – Trần-phú – Quang-trung – Lê-lợi – Phan-chu-Trinh – Hoàng-diệu – Trưng-nữ-Vương – Núi-thành – Tiểu-la – Lê-thanh-Nghị – Cách-mạng Tháng Tám – Ông-ích-Đường – Cầu Cẩm-lệ – Phạm-hùng – Bãi đậu xe đường Phạm-hùng.

Lộ trình chiều về

Bãi đậu xe đường Phạm-hùng – Phạm-hùng – Cách-mạng Tháng Tám – Lê-thanh-Nghị – Tiểu-la – Núi-thành – Trưng-nữ-Vương – Hoàng-diệu – Trần-quốc-Toản – Nguyễn-chí-Thanh – Quang-trung – Bạch-đằng – Lý-tự-Trọng – Nguyễn-chí-Thanh – Lý-thường-Kiệt – Phan-bội-Châu – Trần-quý-Cáp – Đống-đa – Ba tháng Hai – Bãi đậu xe đường Xuân-diệu.

Bản đồ đường đi

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của