Tuyến xe buýt Gia Lai số 08: Thành phố Pleiku – Phú Nhơn

Tuyến xe buýt Gia Lai số 08: Thành phố Pleiku – Phú Nhơn

Khoảng cách: 62 km

Thời gian hoạt động: 05h00 – 18h20

Thời gian chuyến: 130 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 45 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thương-xá Pleiku – Trần-phú – Nguyễn-văn-Trỗi – Quang-Trung – Lê-Lợi – Cách-mạng tháng Tám – Tôn-thất Tùng – Lê-duẩn – Lý-Nam-Đế – Bến xe Đức-long Gia-lai – Lý-Nam-Đế – Lê-duẩn – Trường-chinh – Quốc-lộ 14 – Chư-sê – Cây xăng Phú-nhơn.

Lộ trình chiều về

Cây xăng Phú-nhơn – Chư-sê – Quốc-lộ 14 – Trường-chinh – Lê-duẩn – Lý-Nam-Đế – Bến xe Đức-long Gia-lai – Lý-Nam-Đế – Lê-duẩn – Tôn-thất-Tùng – Cách-mạng tháng Tám – Lê-Lợi – Quang-Trung – Nguyễn-văn-Trỗi – Trần-phú – Thương-xá Pleiku.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của