Tuyên xe buýt Gia Lai số 09: Thành phố Pleiku – Thị trấn Chư-PRông

Tuyến xe buýt Gia Lai số 09: Thành phố Pleiku – Thị trấn Chư-PRông

Khoảng cách: 46 km

Thời gian hoạt động: 05:20 – 18:20

Thời gian chuyến: 95 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 45 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thương-xá Pleiku – Trần-phú – Nguyễn-văn-Trỗi – Quang-Trung – Lê-Lợi – Cách-mạng tháng Tám – Tôn-thất-Tùng – Lê-duẩn – Lý-Nam-Đế – Bến xe Đức-long Gia-lai – Lý-Nam-Đế – Lê-duẩn – Trường-chinh – Quốc-lộ 14 – Quốc-lộ 19 – Tỉnh-lộ 663 – Thị-trấn Chư-prông.

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Chư-prông – Tỉnh-lộ 663 – Quốc-lộ 19 – Quốc-lộ 14 – Trường-chinh – Lê-duẩn – Lý-Nam-Đế – Bến xe Đức-long Gia-lai – Lý-Nam-Đế – Lê-duẩn – Tôn-thất-Tùng – Cách-mạng tháng Tám – Lê-Lợi – Quang-Trung – Nguyễn-văn-Trỗi – Trần-phú – Thương-xá Pleiku.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của