Tuyến xe buýt Quảng Nam số 05: Bến xe Quảng Nam – Núi Thành

Tuyến xe buýt Quảng Nam số 05: Bến xe Quảng Nam – Núi Thành

Khoảng cách: 63 km

Thời gian hoạt động: 05h30 – 17h00

Số chuyến: 32 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 110 phút

Giãn cách chuyến: 45 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Quảng-nam – Phan-bội-Châu – Hùng-vương – Nguyễn-chí-Thanh – Nguyễn-du – Trưng-nữ-Vương – Hùng-vương – Trần-cao-Vân – Phan-châu-Trinh – Quốc-lộ 1A – Tỉnh-lộ 618 – Cảng Kỳ-hà – Biển Rạng – Lê-lợi – Quốc-lộ 1A – Bưu-điện văn-hoá Nam Chu-lai.

Lộ trình chiều về

 Bưu-điện văn-hoá Nam Chu-lai – Quốc-lộ 1A – Lê-lợi – Biển Rạng – Cảng Kỳ-hà – Tỉnh-lộ 618 – Quốc-lộ 1A – Phan-châu-Trinh – Trần-cao-Vân – Hùng-vương – Trưng-nữ-Vương – Nguyễn-du – Nguyễn-chí-Thanh – Hùng-vương – Phan-bội-Châu – Bến xe Quảng-nam

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của