Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 04: Thành phố Quảng Ngãi – Ba Tơ – Ba Vì

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 04: Thành phố Quảng Ngãi – Ba Tơ – Ba Vì

Khoảng cách: 80 km

Thời gian hoạt động: Quảng-ngãi (05h30 – 17h30); Ba-vì (05h00 – 17h00)

Giá vé: 32.000 đồng đi trên 4/5 tuyến đến suốt tuyến, 24.000 đồng đi trên 3/5 tuyến đến 4/5 tuyến, 18.000 đồng đi trên 2/5 tuyến đến 3/5 tuyến, 13.000 đồng đi trên 1/5 tuyến đến 2/5 tuyến, 7.000 đồng đi đến 1/5 tuyến.

Số chuyến: Khai thác 12 chuyến/ngày gồm 6 chuyến đi và 6 chuyến về.

Thời gian chuyến: 140 phút

Giãn cách chuyến: 120 – 210 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Quảng-ngãi – Lê-thánh-Tôn – Quang-trung – Cầu Bàu-giang – Quốc-lộ 1A – Ngã tư Thạch-trụ – Quốc-lộ 24 – Cây xăng Đá-bàn – Quốc-lộ 24 – Thị-tứ Ba-vì.

Lộ trình chiều về

Thị-tứ Ba-vì – Quốc-lộ 24 – Cây xăng Đá-bàn – Quốc-lộ 24 – Ngã tư Thạch-trụ – Quốc-lộ 1A – Cầu Bàu-giang – Quang-trung – Lê-thánh-Tôn – Bến xe Quảng-ngãi.

 

 

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của