Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 05: Thành phố Quảng Ngãi – Khu Đô Thị mới Vạn Tường

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 05: Thành phố Quảng Ngãi – Khu Đô Thị mới Vạn Tường

Khoảng cách: 41 km

Thời gian hoạt động: 006h00 – 17h15

Giá vé: 17.000 đồng đi trên 2/3 tuyến đến suốt tuyến, 13.000 đồng đi trên 1/3 tuyến đến 2/3 tuyến, 7.000 đồng đi đến 1/3 tuyến.

Số chuyến: Khai thác 16 chuyến/ngày gồm 8 chuyến đi và 8 chuyến về.

Thời gian chuyến: 70 phút

Giãn cách chuyến: 60 – 120 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Quảng-ngãi – Bà-triệu – Quang-trung – Cầu Trà-khúc cũ – Ngã tư Sơn-tịnh – Khu công-nghiệp Tịnh-phong – Ngã ba Bình-long – Võ-văn-Kiệt – Khu tập-thể Trường dạy nghề Dung-quất – Nhà thương Dầu-khí Dung-quất – Ban quản-lý Khu kinh-tế Dung-quất – Cây xăng Vạn-lợi – Bến Vạn-tường

Lộ trình chiều về

Bến Vạn-tường – Cây xăng Vạn-lợi – Ban quản-lý Khu kinh-tế Dung-quất – Nhà thương Dầu-khí Dung-quất – Khu tập-thể Trường dạy nghề Dung-quất – Võ-văn-Kiệt – Ngã ba Bình-long – Khu công-nghiệp Tịnh-phong – Ngã tư Sơn-tịnh – Cầu Trà-khúc cũ – Quang-trung – Bà-triệu – Bến xe Quảng-ngãi.

 

 

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của