Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 08: Thành phô Quảng Ngãi – Thạch Nham

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 08: Thành phô Quảng Ngãi – Thạch Nham

Khoảng cách: 35km

Thời gian hoạt động:Quảng-ngãi (07h30 – 17h30); Thạch-nham (05h45 – 16h30)

Giá vé: 14.000 đồng đi trên 2/3 tuyến đến suốt tuyến, 11.000 đồng đi trên 1/3 tuyến đến 2/3 tuyến, 7.000 đồng đi đến 1/3 tuyến.

Số chuyến: Khai thác 8 chuyến/ngày gồm 4 chuyến đi và 4 chuyến về

Thời gian chuyến: 60 phút

Giãn cách chuyến: 150 – 270 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Quảng-ngãi – Lê-thánh-Tôn – Lê-lợi – Nguyễn-trãi – Hoàng-hoa-Thám – Tỉnh-lộ 623B – Bến Thạch-nham.

Lộ trình chiều về

Bến Thạch-nham – Tỉnh-lộ 623B – Hoàng-hoa-Thám – Nguyễn-trãi – Lê-lợi – Lê-thánh-Tôn – Bến xe Quảng-ngãi.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của