Tuyến xe buyt Quảng Ngãi số 09: Thành phố Quảng Ngãi – Trà Bồng

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 09: Thành phố Quảng Ngãi – Trà Bồng

Khoảng cách: 53 km

Thời gian hoạt động: 05h15 – 17h30

Giá vé: 22.000 đồng đi trên ¾ tuyến đến suốt tuyến, 18.000 đồng đi trên ½ tuyến đến ¾ tuyến, 13.000 đồng đi trên ¼ tuyến đến ½ tuyến, 7.000 đồng đi đến ¼ tuyến.

Số chuyến: Khai thác 12 chuyến/ngày gồm 6 chuyến đi và 6 chuyến về

Thời gian chuyến: 90 phút

Giãn cách chuyến: 120 – 210 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Quảng-ngãi – Lê-thánh-Tôn – Đinh-tiên-Hoàng – Bà-triệu – Cầu Trà-khúc cũ – Khu công-nghiệp Tịnh-phong – Ngã ba Trà-bồng – Tỉnh-lộ 622B – Tỉnh-lộ 622 – Ngã ba Trà-sơn.

Lộ trình chiều về

Ngã ba Trà-sơn – Tỉnh-lộ 622 – Tỉnh-lộ 622B – Ngã ba Trà-bồng – Khu công-nghiệp Tịnh-phong – Cầu Trà-khúc cũ – Bà-triệu – Đinh-tiên-Hoàng – Lê-thánh-Tôn – Bến xe Quảng-ngãi.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của