Xe buýt An Giang số 07: Bắc Năng Gù – Bến xe Tân Châu

Tuyến xe buýt An Giang số 07: Bắc Năng Gù – Bến xe Tân Châu

Khoảng cách: 51 km

Thời gian hoạt động: 05h00 – 17h00

Giá vé: 16.000 đồng

Số chuyến: 98 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 115 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 15 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bắc Năng-gù – Thị-trấn Phú-mỹ – Chợ Vàm – Bến xe Tân-châu.

Lộ trình chiều về

Bến xe Tân-châu – Chợ Vàm – Thị-trấn Phú-mỹ – Bắc Năng-gù.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của