Xe buýt Cần Thơ tuyến: Bến xe Lộ Tẻ – Kinh B

Tuyến xe buýt Cần Thơ: Bến xe Lộ Tẻ – Kinh B

Khoảng cách: 28 km

Thời gian hoạt động: 05h10 – 17h00

Thời gian chuyến: 55 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 25 – 30 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Lộ-tẻ – Quốc-lộ 91 – Quốc-lộ 80 – Bến Kinh B

Lộ trình chiều về

Bến Kinh B – Quốc-lộ 80 – Quốc-lộ 91 – Bến xe Lộ-tẻ.

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của