Xe buýt Quảng Trị số 02: KCN Nam Đông Hà – Bưu điện Hải Lăng

Tuyến xe buýt Quảng Trị số 02: KCN Nam Đông Hà – Bưu điện Hải Lăng

Khoảng cách: 34 km

Thời gian hoạt động: 05:00 – 20:00 (mùa hè); 05:30 – 19:00 (mùa đông).

Giá vé: 

– Chặng 1 (từ 0 km đến 5km): 8.000 đồng/HK.

– Chặng 2 (từ 5km đến 12km): 12.000 đồng/HK.

– Chặng 3 (từ 12km đến 18km): 15.000 đồng/HK.

– Chặng 3 (từ 18km đến 20km): 18.000 đồng/HK.

– Chặng 4 (từ 20km đến suốt tuyến): 20.000 đồng/HK.

Số chuyến: 32 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 45 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 30 – 45 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

KCN Nam Đông-hà – Hùng-vương – Lý-thường-Kiệt – Lê-lợi – Quốc-lộ 9 – Hùng-vương – Quốc-lộ 1A – Thị-trấn Ái-tử – Thị-xã Quảng-trị – Thị-trấn Hải-lăng – Trung-học Hải-lăng – Bưu-điện Hải-lăng.

Lộ trình chiều về

Bưu-điện Hải-lăng – Quốc-lộ 1A – Trung-học Hải-lăng – Thị-trấn Hải-lăng – Thị-xã Quảng-trị – Thị-trấn Ái-tử – Hùng-vương – Quốc-lộ 9 – Lê-lợi – Lý-thường-Kiệt – Hùng-vương – KCN Nam Đông-hà

Viết bài đánh giá

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của